0

„Bendata di stelle”

Bendata di stelle1Temat przemocy wobec kobiet jest tematem ważnym. Jest także tematem trudnym i delikatnym zarazem. Te zdania brzmią być może jak frazesy. Trudno. Przemoc przybiera różne, często marginalizowane formy. Takie, o których się głośno nie mówi. Brzmią przecież zbyt błaho. Powszechnie akceptowane, podświadomie niekwestionowane. Takie, z których czasami nie zdajemy sobie sprawy.

O tej bezsiniakowej, bezkrwawej przemocy, która zagnieżdża się w ofiarach pod postacią niepokoju, niepewności, niskiego poczucia własnej wartości, szukania winy w sobie opowiada Bendata di stelle (camminavo nel fuoco), książka, której premiera odbyła się na tegorocznym festiwalu komiksu BilBOlbul w Bolonii. Dzieło turyńskiej ilustratorki Elisy Talentino  i Luisy Pellegrino, autorki tekstu, powstała we współpracy z odbywającym się od 2006 roku w Bolonii antyprzemocowym festiwalem La violenza illustrata. W sposób delikatny a zarazem sugestywny ilustruje problem, który czasami trudno opisać słowami.

Więcej prac Elisy Talentino na stronie http://www.elisatalentino.it

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *