1

Książka o homofobii z ilustracjami Sosnowskiej

10 listopada trafi do sprzedaży Mała książka o homofobii Anny Laszuk, w której autorka wyjaśnia pojęcia dyskryminacji, homofobii i tolerancji. Książka została zilustrowana przez artystkę multimedialną Beatę Sosnowską. Sosnowska jest chyba najbardziej znaną polską twórczynią, która w swoich pracach graficznych… Więcej