2

Sztuka feministyczna a współczesny „komiks kobiecy”

Tekst opublikowany w książce „Konstrukcja czy rekonstrukcja rzeczywistości? Dylematy społecznego zaangażowania” P. Plucińskiego i M. Korczyńskiego. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie wartości kulturowe niosą dwie różniące się między sobą formy wyrazu artystycznego: sztuka feministyczna zakorzeniona… Więcej